Verslikking

Verslikking in supermarkt

In een Amerikaanse supermarkt verslikt iemand zicht. Hoe handel je dan?

Verslikking (real)

De Haagse Aimen grijpt goed in bij een man die zich verslikt heeft.

Scroll to top